سوسک فرش چیست؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

سوسک-فرش-روی-دیوار

سوسک فرش یک گونه از سوسک چرم خوار است که هم پارچه و هم منابع غذایی را مورد حمله قرار می دهند.
رعایت بهداشت، تمیز و دور انداختن وسایل و موادی که مورد هجوم این حشرات قرار گرفته است، می تواند بهترین راه حل کنترل آنها باشد.
 

تشخیص سوسک فرش


لارو-سوسک-فرش

چهار نوع مختلف از سوسک های فرش که به خانه ها حمله می کنند وجود دارد. همه آنها کمتر از 6 میلیمتر و برخی هم فقط 3 میلیمتر طول دارند. برخی از آنها به طور یکدست سیاه رنگ هستند و برخی دیگر پشتشان رنگهای قهوه ای، سفید و یا سیاه دارند.
لارو همه سوسکهای فرش حالت کرکی دارند.
سوسک های فرش بالغ از گرده و شهد گیاهان تغذیه می کنند لاروهای کرم مانند آنها از پشم، خز، پوست و شاخ حیوانات، پر، مو، ابریشم، کتان، پنبه و ابریشم مصنوعی تغذیه می کنند. پارچه ها و الیاف آلوده بیش از پارچه های تمیز مورد توجه این سوسک ها برای تغذیه قرار می گیرند.

علاوه بر بافتهای جانوری سوسک های فرش به ذخایر منابع غذایی از جمله حبوبات، آجیل، غذای خشک حیوانات خانگی و ادویه ها هم حمله می کنند.
سوسکهای فرش بزرگسال را اغلب می توان روی دیوارها و کف مشاهده کرد که به آرامی راه می روند. پوست های کرکی لاروها که پس از پوست اندازی رها کرده اند، در کابینت ها و کشوها یافت می شود. از آن جاییکه این سوسکها بسیار پر تحرک هستند مکانی که مورد هجوم لاروها قرار گرفته است ممکن است از جایی که سوسکها را دیده اید خیلی دورتر باشد.
سوسک فرش بسیار شایع است و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد اگر چندین لارو و یا نوع بالغ این حشرات را در منزل یافتید. به جز صدمات جزئی که به الیاف و بافت ها و یا ذخایر غذایی وارد می کنند این سوسک ها بی خطر هستند. ولی اگر تعداد بیشتری از آن ها را یافتید بهتر است از روش های کنترل آنها استفاده کنید. این سوسک ها برای انبارها می توانند آفتهای مهمی باشند.

..